Kwietniowe Spotkania z Poezją

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

XXIV Kwietniowe Spotania z Poezj?

Email Drukuj PDF

ZG?OSZENIA NALE?Y KIEROWA? NA ADRES:

Liceum Oglnokszta?c?ce
im. Filomatw Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem
KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJ?

Termin zg?osze? up?ywa w dniu 27 marca 2015 roku.

Termin ten nie mo?e zosta? przekroczony, a wszelkie p?niejsze zmiany w wyborze utworw s? rwnoznaczne z dyskwalifikacj?.

Konkurs odb?dzie si? w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatw Chojnickich. Uczestnicy zostan? poinformowani telefonicznie, ktrego dnia przes?ucha? konkursowych zaprezentuj? si? przed jury.

Dnia 19 kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nast?pi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatw.

Uwaga!

Autorzy nagrodzonych tekstw wyra?aj? zgod? na ich publikacj? (w biuletynie KWIETNIOWYCH SPOTKA? Z POEZJ? , w tomiku poezji pt. KUSZENIE PEGAZA wydawanym na zako?czenie konkursu oraz stronie internetowej kwietniowe.org).

Plik do pobrania

XXII Kwietniowe Spotania z Poezj?

Email Drukuj PDF

W dniach 17-19 kwietnia 2013 odb?d? si? XXII Spotkania z Poezj? ?piewan?. Regulamin i Karty zg?osze? dost?pne TU.

Plebiscyt na najpopularniejsze wydarzenie kulturalne w Chojnicach

Email Drukuj PDF

Na stronie http://www.chojnice.com do ko?ca stycznia 2012 jest przeprowadzany plebiscyt min. na Najpopularniejsze wydarzenie kulturalne 2011 roku. Mo?na tam g?osowa? na Kwietniowe Spotkania z Poezj?. Nie musz? chyba teraz pisa? co nale?a?oby drodzy Kwietniowcy uczyni? :-) Zatem do dzie?a!!!

Email Drukuj PDF

Ostatnio dostaj? sporo e-maili z pytaniami, kiedy b?dzie wi?cej materia?w na stronie. No c? b?dzie ich wi?cej jak je pode?lecie :-) poniewa? bazujemy na tym co uda si? zdoby? od uczestnikw Kwietniowych Spotka? z Poezj?.

Na bie??co staram si? zamieszcza? wszystko co do mnie dociera i cho? materia?w nadsy?acie "tony", to niestety przewa?nie

ci?gle s? to te same materia?y, ktre gdzie? tam mi?dzy Wami kr??? :-) Zerknijcie zatem na to co ju? jest i czego nie ma

zweryfikujcie to co macie u siebie i zobaczcie czy znajdzie si? co?, czego jeszcze na stronie nie zamie?cili?my.

Pytacie si? te? o naj?wie?sze materia?y z 2011 roku i tu mog? od razu Wam odpowiedzie?:

  • wszystkie zdj?cia z 3 dni zamieszcz? w nocy z soboty na niedziel? (musz? je pouk?ada?, bo mamy fotki z 5 aparatw)
  • nagrania audio b?d? dost?pne na stronie dopiero 24 kwietnia (potrzeba troch? czasu, by przygotowa? tak obszerny materia? do publikacji)
  • filmy video, no c? b?d? wtedy gdy si? nimi z nami podzielicie (my w tym roku nie nagrywali?my nic kamer?, ale na widowni siedzia?o sporo osb z kamerami lub aparatami, na ktre nagrywali filmy, zatem moi drodzy do dzie?a, czekam na Wasz odzew, piszcie na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
  • lista laureatw powinna by? opublikowana w sobotnie popo?udnie.

Email Drukuj PDF

Szanowni Pa?stwo,

Pragn? zawiadomi? o zmianie miejsca Zjazdu Kwietniowcw.
Nasz zjazd odb?dzie si?, wi?c w Herbaciarni Kredenz w niezmienionym terminie. Tu? po zako?czeniu pi?tkowej cz??ci Kwietniowych spotka? z poezj?, ktra zaczyna sie o godzinie 17:00 w Auli LO.

Pozdrawiam
Przemys?aw "Stenia" Singer

Email Drukuj PDF

Witajcie.

Witam na stronie po?wi?conej Kwietniowym Spotkaniom z Poezj?.

Obecnie trwaj? prace, nad zgromadzeniem i zamieszczeniem wielu informacji, ktre dotycz? ca?ego dwudziestolecia dzia?alno?ci. Tak mi drodzy, z tego wynika, ?e Kwietniowe po raz pierwszy odby?y si? w 1993 roku.

Sporo informacji jest ju? do tej strony dodanych, cho? w chwili obecnej tego nie widzicie. Do wgl?du pozostawiam Wam dwa roczniki 2003 i 2011.

Codziennie b?d? odkrywa? jeden rok, a po rozpocz?ciu kwietniowych ca?? reszt?, ktra zostanie :-) wtedy zobaczycie wszystko to co teraz jest przed Wami ukryte.

W tym miejscu sk?adam rwnie? apel do osb, ktre s? w posiadaniu czegokolwiek z Kwietniowych (zdj?cia, nagrania, listy uczestnikw, listy laureatw, biuletyny, tomiki poezji "Kuszenie Pegaza") aby zechcia?y si? z nami tym podzieli?. Sporo materia?w nam brakuje, zatem mo?e wsplnymi si?ami stworzymy pe?ny obraz dwudziestoletniej dzia?alno?ci. W sprawie materia?w kontaktuje si? przez Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje na temat Kwietniowych 2011 znajdziecie TUTAJ.