ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

 

Liceum Ogólnokształcące
im. Filomatów Chojnickich
89-600 Chojnice, ul. Nowe Miasto 4-6
z dopiskiem
„KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ”

Termin zgłoszeń upływa w dniu 27 marca 2015 roku.

Termin ten nie może zostać przekroczony, a wszelkie późniejsze zmiany w wyborze utworów są równoznaczne z dyskwalifikacją.

Konkurs odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, którego dnia przesłuchań konkursowych zaprezentują się przed jury.

Dnia 19 kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

 

 

Uwaga!

Autorzy nagrodzonych tekstów wyrażają zgodę na ich publikację (w biuletynie „KWIETNIOWYCH SPOTKAŃ Z POEZJĄ” , w tomiku poezji pt. „KUSZENIE PEGAZA” wydawanym na zakończenie konkursu oraz stronie internetowej kwietniowe.org).

 

Plik do pobrania