Opracowanie plastyczne:

 • Agnieszka Nowicka
 • Ida Peplińska
 • Ewelina Stępień
 • Sławomir Szymczak

Organizatorzy:

 • Agnieszka Nowicka
 • Ida Peplińska
 • Ewelina Stępień
 • Sławomir Szymczak

Prowadzenie imprezy:

 • Agnieszka Nowicka
 • Bartosz Jakubowski

Opracowanie komputerowe biuletynu:

 • Marcin Nartowski
 • Bartosz Kałduński