• Teresa Ziółtkowska
  • Joanna Glaza
  • Maria Eichler
  • Arleta Kuberka
  • Magdalena Marczewska
  • Michał Leszczyński
  • Kazimierz Rink
  • Jacek Studziński