• W środę, 11.04. - koncert poezji śpiewanej w wykonaniu laureatów Kwietniowych Spotkań z Poezją, członków zespołu STACCATO z CKiB z Brus - Gracjany Matyszewskiej, Karola Jankowskiego i Arkadiusza Peplinskiego pod opieką Agnieszki Mikołajczyk
  • W czwartek 12.04 - spotkanie autorskie Magdaleny Kiełbowicz, absolwentki LO im. Filomatów Chojnickich, pisarki publikującej m. in. w piśmie dla dzieci "Świerszczyk" i w "Przekroju"., laureatki Kwietniowych Spotkań z Poezją
  • W piatek 13.04. Galę Finałową poprzedzi koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu PIERWIASTEK Z TRZECH, w którym śpiewają siostry Lemańczyk, a Adriana jest również laureatką Kwietniowych Spotkań z Poezją.
  • Wszystkie imprezy towarzyszące rozpoczynają się o 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich.