KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
Poezja:  
I miejsce -

Kamila Szefer – „Poezja”

II miejsce -

Joanna Skwierawska – „Wiersz czarny”

III miejsce -

Tomasz Singer – „Oblicze mojej bezsilności”

-

Roma Meyer – „Jestem jak morze”

   
Proza:  
I miejsce -

Małgorzata Belka – „Bez planu miasta”

   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
I miejsce -

Kamila Szefer

II miejsce -

Karolina Szlachcikowska

III miejsce -

Monika Groth

   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
I miejsce -  
II miejsce - Katarzyna Gliszczyńska (kl.IID LO) piosenka pt: "Przyjaźń" - tekst i muzyka własna
III miejsce -  
Wyróżnienie - Katarzyna Gliszczyńska (kl.IID LO) piosenka pt: "Zostaje nam" - tekst i muzyka własna
Wyróżnienie -