KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
I miejsce -

Jakub Bednarczyk – „...”

II miejsce -

Joanna Mielcarska – „Wiersz dla bankowców”

-

Sebastian Wnuk – „...”

   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
I miejsce -

Magdalena Stuczka

-

Tomasz Szymczak

II miejsce -

Hanna Janta

   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
II miejsce -

Anna Studzińska

-

Małgorzata Wójtowicz

-

Justyna Misterkiewicz

III miejsce -

Kinga Daniel