KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
I miejsce -

Bartłomiej Rekowski – „Zawisnąć”

II miejsce -

Joanna Folleher – „...”

-

Alina Pelowska – „Powinność”

   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
II miejsce -

Bartosz Kałduński

   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
I miejsce -

Marcin Ostrowski