KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
I miejsce -

Izabela Szulc – „...”

II miejsce -

Karolina Leszczyńska – „...”

-

Andrzej Sawicki – „...”

   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
I miejsce -

Natalia Kałduńska

- Kamila Jaworska
II miejsce -

Agnieszka Peplińska

-

Natalia Haładziak

III miejsce -

Izabela Rutkowska

   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
I miejsce -

Paulina Glaza

-

Agnieszka Mrozek - Gliszczyńska

II miejsce -

Martyna Lemańczyk

-

Kamila Jaworska