KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
I miejsce -

Karolina Leszczyńska – „przebudzenie”

II miejsce -

Andrzej Sawicki – „...”

III miejsce -

Aleksandra Walkusz – „...”

Wyróżnienie -

Damian Kowalski

-

Damian Landowski

   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
II miejsce -

Magdalena Stuczka

III miejsce -

Aleksandra Walkusz

Wyróżnienie -

Paulina Olszewska

-

Izabella Weltrowska

   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
I miejsce -

Joanna Lemańczyk

Wyróżnienie -

Michał Pełczyński

-

Sławek Bocian

-

Joanna Nodewald

-

Katarzyna Żółkiewicz