KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
Poezja:  
I miejsce -

Katarzyna Szypryt – „Taniec z diabłem”

II miejsce -

Izabela Weltrowska – „Jestem”

-

Marika Chlebowicz – „Dzieci”

III miejsce -

Agnieszka Adamczak

-

Joanna Chirek

Wyróżnienie - Agnieszka Borowicz
- Daniel Buchwald
- Justyna Tchoryk
   
Proza:  
I miejsce -

Małgorzata Mazur – „Przyjaciółka”

-

Sylwia Lemańska – „Liczydło”

   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
I miejsce - Monika Deja
Wyróżnienie - Jacek Osowicki
- Karolina Stasiak
- Małgorzata Jutrzenka-Trzebiatowska
- Izabela Weltrowska
   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
I miejsce -

Kamil Galiński

-

Arkadiusz Rybarczyk

-

Katarzyna Żółkiewicz

II miejsce -

Marika Chlebowicz

-

Ireneusz Drobiński

Wyróżnienie -

Łukasz Brycki