KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
Poezja:  
I miejsce - Roxana Zdunek – „bez tytułu 73”
Wyróżnienie - Monika Sosińska - Trzy imiona: Wiara, Nadzieje, Miłość
-

Agata Dzwonkowska – „...”

-

Daria Szulc - „Żywot poetki”

   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
I miejsce - Paula Śramska
II miejsce - Maria Cieślik
III miejsce - Martyna Górzna
- Mateusz Hinc
Wyróżnienie - Alicja Szopińska
- Paulina Ciurlik
- Nagroda za najlepsze wykonanie utworu W. Wysockiego - Maciej Rzepiński
   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
Wyróżnienie - Artur Pacek
- Jakub Loll
- Mikołaj Beger