KATEGORIA: "SPOTKANIA TWÓRCÓW"
 
Poezja:  
I miejsce - Agata Dzwonkowska – „Wiara"
II miejsce - Lea Pradzinski – „...”
- Iwona Lis - Et omnia vanitas
III miejsce - Michał Boruta - Droga
Wyróżnienie - Agata Szczepańska - Pytanie Hamlet
- Agata Stanisławska – „...”
   
KATEGORIA: "INTERPRETACJA"
   
I miejsce - Ewa Czapiewska
III miejsce - Aleksandra Jaruszewska
Wyróżnienie - Maria Cieślik
- Damian Szmagliński
-

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Wojciecha Młynarskiego - Damian Szmagliński

   
KATEGORIA: "POEZJA ŚPIEWANA"
   
I miejsce -

Adriana Lemańczyk

II miejsce -

Monika Gierszewska

-

„Świętopełki”

III miejsce -

„Szeptem”

Wyróżnienie - Katarzyna Brzezińska , Maria Cieślik
Wyróżnienie -

„Szeptem”